2015. július elsejétől vehetik igénybe a jogosultak a használt lakás vásrláshoz a szocpolt, új nevén családok otthonteremtési kedvezményét. Összegyûjtöttük az igénylés feltételei, melyet részletezünk.

Vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető

 • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező "B" (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb tervezett energetikai minősítésû, új összkomfortos lakás építéséhez,
 • használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal és "B" (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítéssel rendelkező új lakás vásárláshoz
 • legfeljebb 350 ezer Ft/m2 vételárú, legalább komfortos, használt lakás vásárláshoz, de a vételár nem haladhatja meg a területileg meghatározott vételár maximumot 

Használt lakás vásárlása esetén a lakás vételára nem lehet több mint

 • Közép-Magyarország területi egysége esetén
  • Budapesten a 35 millió Ft-ot
  • városokban a 28 millió Ft-ot
  • egyéb településeken 23 millió Ft-ot
    
 • Dunántúl területi egysége esetén 
  • megyeszékhelyeken a 28 millió Ft-ot 
  • városokban a 23 millió Ft-ot 
  • egyéb településeken a 18 millió Ft-ot
    
 • Alföld és Észak területi egysége esetén
  • megyeszékhelyeken a 25 millió Ft-ot
  • városokban a 19 millió Ft-ot
  • egyéb településeken a 16 millió Ft-ot

 

Mekkora a CSOK összege

 

Gyermekek száma

Alapterület

Új lakás vásárlás vagy építés

Használt lakás vásárlás vagy építés

1 gyermek

40 - 55 m2

600.000 Ft

550.000 Ft

 

55.01 - 160 m2

600.000 Ft

600.000 Ft

2 gyermek

50-65 m2

2.600.000 Ft

880.000 Ft

 

65.01 - 80 m2

2.600.000  Ft

1.100.000 Ft

 

80.01 - 160 m2

2.600.000  Ft

1.430.000 Ft

3 gyermek

60 - 75 m2

10.000.000 Ft

1.320.000 Ft

 

75,01 - 90 m2

10.000.000 Ft

1.650.000 Ft

 

90,01 - 160 m2

10.000.000 Ft

2.200.000 Ft

4 gyermek

70 - 85 m2

10.000.000 Ft

1.760.000 Ft

 

85,01 - 100 m2

10.000.000 Ft

2.200.000 Ft

 

100,01 - 160 m2

10.000.000 Ft

2.750.000 Ft

Ki után vehető igénybe

 • A kedvezményre jogosult igénylő a vele közösháztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt lakásba vele együtt
  • vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke után vagy,
  • gyámság alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő és általa eltartott gyermek után, ha az igénylő vállalja, hogy a gyámság három éven belüli megszünése esetén a családok otthonteremtési kedvezményét visszafizeti vagy,
  • Vállalt gyermek után azok a házaspárok is igényelhetnek CSOK-ot, akik közül az egyik fél betöltötte a 40. életévét.

Kik igényelhetik a támogatást

 • házastársak
 • élettársak és egyedülálló személyek
 • életkortól függetlenül egyaránt jogosultak

Ki minősül gyermeknek

 • a magzat vagy ikermagzat a terhesség betöltött 24.hetét követően, valamint
 • aki az igénylő eltartottja, de nem töltötte be a 16. életévét vagy a 25 életévét nem töltötte be, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul vagy
 • 16. életévét betöltötte, de legalább egy éve megváltozott munkaképességû személy

Mitől függ a kedvezmény mértéke

 • az igénybe vehető családok otthonteremtési kedvezményének összege függ a meglévő és a vállalt gyermekek együttes számától és a lakás hasznos alapterületétől

Igényelhető-e a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermekek után a kedvezmény

 • igen, a családok otthonteremtési kedvezménye a később született gyermek után is igénybe vehető, melynek összege gyermekeként 400 ezer Ft

Mely gyermek után igényelhető a CSOK?

 • Magzat vagy ikermagzat után a terhesség betöltött 24. hetét követően,
 • az igénylő eltartottja után, aki:
  • a 20. életévét még nem töltötte be,
  • a 20. életévét már betöltötte, de felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;

Hány gyermek után igényelhető a megelőlegező CSOK?

Új lakás vásárlása vagy építése esetén legfeljebb 3 gyermek vállalható előre, egyéb lakáscélok esetén maximum 2 gyermek. A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő 1 gyermek esetében 4 év, 2 gyermek esetében 8 év, 3 gyermek esetében 10 év.

Megkaphatja-e az új CSOK-ot, aki korábban igénybe vett már vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást?

A támogatás egy gyermek után egy alkalommal vehető igénybe, kivéve a 3 gyermek után új lakásszerzéshez igényelt CSOK-ot. Ebben az esetben a korábban kapott támogatás és a 10 milliós összeg különbözete vehető igénybe.

A CSOK igénylés újonnan meghatározott feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőt a CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.
 • Biztosítottnak minősül az igénylő, ha a CSOK kérelem
 1. benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított és
 2. benyújtásának időpontját közvetlenül megelőzően összesen 180 napig
  1. a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, illetve
  2. kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával igazolja.

Milyen speciális szabályok vonatkoznak a 3 vagy több gyermekes új lakást építőkre vagy vásárlókra?

1.Ha a támogatott személy korábban vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vett igénybe,
 • a CSOK kérelem benyújtásakor 3 gyermeket nevel, vagy a fiatal
 • gyermektelen házaspár legalább 3 gyermek születését vállalja, vagy
 • egy meglévő gyermeket nevelő házaspár további legalább két gyermek születését vállalja, vagy
 • két meglévő gyermeket nevelő házaspár további legalább egy gyermek születését vállalja és
új lakást épít vagy új lakást vásárol
a már igénybe vett és a 10 millió forintos támogatás különbözetét igényelheti.
2.Az építeni vagy vásárolni kívánt új
 • lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
 • egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.
3. E támogatást az is igényelheti, aki rendelkezik lakástulajdonnal. A lakóhely létesítésére vonatkozó kötelezettséget ezen összeg igénybevételével épített vagy vásárolt lakásban kell teljesíteni. A megelőző 5 éven belül értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak az eladási árát a bekerülési költség vagy a vételár kiegyenlítésére kell felhasználni.
4. Az igénylő nem szerepelhet a negatív KHR listán vagy a KHR-ben nyilvántartott tartozását már legalább 1 éve teljesítette.
5. A jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszony szükséges. A 2 éves biztosítotti időszak számítása során a benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)b) és e)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele. (A közfoglalkoztatási jogviszony e rendelet szerinti elismerhetőségének részletes szabályairól a Kormány külön rendeletet alkot.)
Biztosítottnak minősül az igénylő, ha a CSOK kérelem
a) benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított és
b) benyújtásának időpontját közvetlenül megelőzően összesen legalább 2 évig
 • ba) a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, illetve
 • bb) kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával igazolja.
6. Ha a támogatott személynek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a CSOK visszafizetendő összegét az igénybevétel napjától esedékes, szerinti kamat ötszörösével köteles visszafizetni.

Ki kaphatja meg a maximum 10 millió forint összegű kamattámogatott hitelt?

 akik igénybe veszik a 3 gyermek után járó 10 millió forintos CSOK-ot is, és legalább 60 m2 hasznos alapterületű új lakást vásárolnak vagy 90 m2 hasznos alapterületű lakóházat építenek.
Az állam a kölcsön futamidejének első 25 évében nyújt otthonteremtési kamattámogatást. A kamattámogatás mértéke a vonatkozó rendelet szerint meghatározott ügyleti kamat 3 %-kal csökkentett mértéke.  A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt 5 évente változhat. Összege maximum 10 millió forint lehet.

 

Keresse fel kollégáinkat és tudja meg, hogy Ön jogosult-e!

Kérem
Visszahívást kérek