Az adózási szabályok a leggyorsabban változó jogszabályok közé tartoznak napjainkban, melynek következtében a jogkövető magatartás és az előírások betartása egyre jelentősebb körültekintést igényel. Az adózási előírások az utóbbi évtizedben az egyik legösszetettebb jogszabályrendszerré váltak, melynek követése és az annak megfelelés jelentős idő, energia és anyagi ráfordítás szükségletet igényel, különös tekintettel arra, hogy az előírások számos más jogággal és jogszabállyal állnak szoros kapcsolatban. A polgári jog, különösen a szerződések joga, az ingatlan- és munkajog, valamint az adózásban felmerülő választási lehetőségeket.

A megkötött szerződések, az adózó társasági formája és a társasági szerződés (alapító okirat) tartalma meghatározza az egyre bővülő adózási formák és adókedvezmények kihasználását is. A szigorodó adóhatósági ellenőrzések mind részletesebben vizsgálják a számlák mögöttes tartalmát alkotó szerződéseket, a szerződésben részt vevő feleket, jognyilatkozatait és kötelezettségvállalásait, mely alapján egyre szélesebb körben nyílik lehetőség - az ügyletek valódi tartalmának megállapítása céljából - további kapcsolódó vizsgálatok lefolytatására.

Tekintettel arra, hogy az adóhatóságnak jogában áll az ügyletre vonatkozó tartalmi elemek alapján a szerződés valódi tartalmát, ill. a szerződő feleknek az esetleges adóelkerülési célját is megállapítani, erre hivatkozással pedig a (színlelt) szerződéseket valódi tartalmuk szerint átminősíteni, a jogszabályok kiterjedt és gyakorlati ismerete alapvető jelentőségû és kiemelkedő fontosságú a gazdasági döntések meghozatalánál. A fent részletezett jogszabályok és előírások alkalmazása, valamint az akár eseti döntéseket megelőző adó- és jogi tanácsadás túlmutat a könyvelési szolgáltatáson, amely csak gyakorlott szakemberek együttes munkájával biztosítható.
Ezért, ha Ön teljes körû szolgáltatásra - akár eseti jelleggel - is igényt tart, valamint szeretné cége könyvelése mellett alapos ismeretekkel rendelkező szakértői csapat munkáját igénybe venni, akkor széles körben és igényeinek megfelelően választhat irodánk szolgáltatási csomagjaiból.

A könyvelésen kívül adó- jogi- hitel és székhelyszolgáltatást is nyújtunk, így igényeinek megfelelően, egy helyen veheti igénybe bármilyen felmerülő kérdés vagy ügylet esetén a kapcsolódó szolgáltatásainkat is.

A társaságok gazdasági tevékenysége során a körültekintő és megfontolt döntések meghozatalánál egyre szélesebb körben válik szükségessé adójogi tanácsadás, valamint egyéb kapcsolódó jogi ügyletek szakmai szintû képviselete. A kiterjedő gazdasági szabályozás - a könyvelési szolgáltatáson túlmutató ügyletek esetén - elengedhetetlenné teszi a jogi (ügyvédi) szolgáltatás igénybe vételét, amelyet irodánk eseti és szolgáltatási csomag keretében egyaránt kínál.

A teljeség igénye nélkül az alábbi jogi szolgáltatások igénybe vételére nyílik lehetőség:

Adójog​

 • eseti és folyamatos adótanácsadás, adószakértés;
 • gazdasági társaságok és ügyletek teljes körû átvilágítása;
 • átalakulások és cégvásárlások esetén felmerülő kockázatelemzés;
 • jogszabályi előírásoknak megfelelő adóelőnyök kihasználásával kapcsolatos tanácsadás;
 • NAV előtti adóképviselet, viszgálat lefolytatása utáni észrevételek és fellebbezések összeállítása, adóhatósági döntések bírósági felülviszgálata és ügyfelek bírósági előtti képviselete

Gazdasági társaságok joga

 • gazdasági társaságok alapítása, változások bejegyzése;
 • üzletrész adásvétele és átalakulások, végelszámolások lebonyolítása;
 • cégbíróság előtti képviselet;
 • társasági joggal kapcsolatos teljes körû tanácsadás (társasági forma választása, cégváltozások, szerződésmódosítások, átalakulások stb.);
 • társasági jogvitákban történő közremûködés: tagok között felmerülő viták rendezése, tagok és/vagy ügyvezető képviselete.
   

Kérje kollégáink segítségét! 

Kérem
Visszahívást kérek