A hitelt igényelhetik 

 • Mikrovállalkozók (olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót)
 • Kisvállalkozók (olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót)
 •  Középvállalkozók (olyan vállalkozás, amely 250-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 43 millió eurót).

A hitel feltételei

 • A hitelösszege: min. 1.000.000 Ft, max. 50.000.000 Ft
 • Saját erő elvárás: beruházási hitel esetén és a  forgóeszköz esetén nincs szükség önerőre

Futamidő

 • Forgóeszköz hitel esetében maximum 36 hónap
 • Beruházási hitel esetében maximum 120 hónap

Türelmi idő

 • Forgóeszköz hitel esetén nincs
 • Beruházási hitel esetében maximum 24 hónap

A hiteligénylő a hitellel támogatott Projekt megvalósítását a hitel folyósításától számított 60 napon belül köteles megkezdeni és a szerződéskötést követő 24 hónapon belül befejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabítható. A hiteligénylő a projekt megvalósulását a beruházás befejezésekor hitelt érdemlően, dokumentumokkal (pl. szerződéssel, számlával stb.) is alátámasztottan köteles igazolni a Bank felé.

Kamat

 • Évi fix 3,9%-os kamat 

 

Díjmentes cégalapítás, kérje ajánlatunkat! 

 

A hitel célja

 • Immateriális javak gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök beszerzésének és egyéb beruházások finanszírozása
 • Meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése, és vagy fejlesztése vagy
 • Gazdasági tevékenység elindítása, tevékenységbővítése 
  • készletek bővítése, tevékenységbővítéshez kapcsolódó új munkaerő alkalmazása, a nyújtott szolgáltatások bővítése,
  • technológiakorszerûsítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi eszköz beszerzése),
  • meglévő üzleti infrastruktúra bővítése (pl. új üzlethelység, iroda raktár, új eszközök stb.)
  • új partnerrel (szállító/vevő) együttmûködés
  • új termék kialakítása, új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés
  • új gazdasági tevékenység beindítása, beruházás végrehajtása
  • vagy beruházáshoz kapcsolódó finanszírozások, ideértve az ezen feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is.

 

Finanszírozási forma Finanszírozási mérték Futamidő Kamat
Beruházási hitel A fedezet értékének 50%-ig nyújtható 1 - 10 év 3,9% fix kamat
Forgóeszköz hitel A gépek, berendezések, tárgyi eszközök 50%-a 1 - 3 év 3,9% fix kamat
 

 

Biztosíték

 • Ingatlanfedezet (lakás, ház, nyaraló, hétvégi ház, üdülő, panzió, étterem stb.)
 • Bankbetét
 • Bankgarancia

Szükséges dokumentumok a hitelhez

 • Vállalkozói Engedély, Társasági szerződés, Cégbejegyzés (ha még nincs, akkor a Cégbejegyzési Kérelem)
 • A beruházási tervet alátámasztó iratok (szándéknyilatkozat, árajánlat, adás-vételi előszerződés)
 • Tulajdoni lapok, bérleti szerződések
 • APEH igazolás, helyi adóigazolás
 • Értékesítési lehetőségek (szándéknyilatkozat, szerződés, előzetes megállapodás)
 • A zálogtárgy iratai (pl. tulajdoni lap hivatalos másolata, értékbecslés, adó-és értékbizonyítvány stb.)
 • Mûködési engedély az illetékes hatóságoktól
 • Az előző évi adóbevallás és mérleg (ha van már lezárt üzelti év)
 • Banki információ (a számlavezető banktól vagy bármelyik korábbi számlavezető banktól)

 

Kérem ajánlatukat, kitöltöm az ûrlapot!

  

 

Igényléshez szükséges dokumentumok

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • cégkivonat
 • társasági szerződés
 • aláírási címpéldány
 • három havi folyószámla kivonat

Kérjen hitele mellé törlesztési biztosítást!

Szeretné csökkenteni kockázatát? Kössön hitele mellé törlesztési biztosítást, amely pénzügyi védelmet nyújt keresőképtelenség, munkanélküliség, egészségkárosodás, vagy haláleset bekövetkezése esetén. A biztosítás részletes feltételeit ide kattintva tekintheti meg ->

Cégünk az egész ország területén dolgozik és vállal lakossági, valamint vállalkozói hiteleket egyaránt.

Kapcsolódó ügyvédi irodánknak köszönhetően, teljes körû cégszolgáltatást nyújtunk, legyen szó cégalapításról, könyvelésről, esetleg adó- és jogi tanácsadásról.

Akciónk keretén belül, cégünknél alapított vállalkozás esetén átvállaljuk az ügyvédi díjat, amennyiben könyvelésével bennünket bíz meg. 

További kérdésével kapcsolatosan keresse bizalommal ügyfélszolgálatunkat, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére vagy töltse ki adatlapunkat!

 

06 (70) 607-9403

 INFO@BROKERCASH.HU

Kérem
Visszahívást kérek