Termék jellemzői
 

Igényeljen fedezet nélküli hitelt e termékünk segítségével, új kezdő cégek számára nem igényelhető, legalább 1 lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie.

Hitelhez szükséges dokumentumok:

 • NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi adóigazolás eredeti példány, amely tanúsítja azt, hogy a Vállalkozásnak nincs lejárt adótartozása és az adózó kérelmére tartalmazza továbbá a társasági adóbevallás vagy EVA bevallás üzletszabályzat melléklete szerinti adatait.
 • A nyilatkozatot és az igénylési lapot aláíró személy (ek) személyi azonosító okiratai, adókártyája;
 • Utolsó egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat;
 • El nem bírált cégbírósági kérelmek és a kapcsolódó dokumentumok:
  1. Meghosszabbítás/ keretcsökkentés, ill. futamidő végén történő keretemelés esetén befogadható az igénylés el nem bírált cégbírósági kérelemmel, kivéve, ha változásbejegyzés tulajdonosváltozással kapcsolatos (ez esetben meg kell várni a változás elbírálását és hatálybalépését - ezen feltétel alól indokolt esetben a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és a Bank együttesen felmentést adhat). Kizárt igénylés befogadása abban az esetben, ha a változás vezető tisztségviselői, ügyvezetői posztjával kapcsolatos;
  2. Új vagy ismételt igénylés ill. futamidő közbeni keretemelés esetén nem fogadható be igénylés el nem bírált cégbírósági kérelemmel.
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat, ami kedvezményesen beszerezhető a Regisztráló Irodában (mindenképpen szükség van az Iroda által lehívott IM online cégkivonat csatolására is, tehát költségtakarékossági okokból csak az irodában beszerezni ezt a dokumentumot),
 • illetve 6 hónapon belüli változás esetén az erre vonatkozó végzés;
 • A nyilatkozatot és az igénylési lapot aláíró személy(ek) aláírási címpéldány(ai);
 • A legutóbbi teljes hónapra vonatkozó pénzforgalmi bankszámlakivonat (30 napnál nem régebbi);
 • Az utolsó lezárt év számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámolója ( mérleg, eredmény kimutatás, vagy eredmény levezetés, kieg. melléklet illetve amennyiben előírás, a könyvvizsgálói jelentés)- ( kivéve jogi személyiséggel nem rendelkező bevételi nyilvántartást vezető EVAS vállalkozások);
 • Az utolsó lezárt év számviteli törvény szerinti beszámolóját alátámasztó főkönyvi kivonat, EVAS vállalkozások esetén az EVA bevallás a 2 utolsó lezárt üzleti évről;
 • Tárgy negyedév főkönyvi kivonata (kivéve jogi személyiséggel nem rendelkező bevételi nyilvántartást vezető EVAS vállalkozások);
 • Érdekvédelmi, vagy társult szervezeti tagság esetén a szervezet igazolása, mely tanúsítja, hogy a vállalkozási a szervezet tagja és nincs tagdíj hátraléka;
 • Magánszemély készfizető kezes(ek) személyi azonosító okiratai, adókártyája;
 • 6 - 10 millió Ft összegû hitelkeret igénylése esetén minimum  az igényelt hitelkeret háromszoros, 11 - 25 millió Ft-os Széchenyi kártya igénylése esetén pedig az igényelt hitelkeret ötszörös összegére vonatkozó, előző 12 havi számlaforgalom igazolás (ha nem a számlavezető bankhoz kerül benyújtásra a Széchenyi kártyaigénylési lap);
 • Ingatlanfedezettel jóváhagyott 11 - 25 millió Ft közötti meghosszabbítási vagy keretmódosítási kérlelem benyújtásakor tulajdoni lap beadása is szükséges;
 • Amennyiben az ügylet kezese a kapcsolt vállalkozás tulajdonosai közül kerül ki, a kapcsolt vállalkozás cégkivonata, ami kedvezményesen beszerezhető a Regisztráló Irodában (mindenképpen szükség van az Iroda által lehívott IM online cégkivonat csatolására is, tehát költségtakarékossági okokból csak az irodában beszerezni ezt a dokumentumot);
 • Osztatlan közös tulajdonú ingatlan igénylőlapon való feltüntetése esetén földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés.

Hiteligénylés

 

Igényléshez szükséges dokumentumok

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • cégkivonat
 • társasági szerződés
 • aláírási címpéldány
 • három havi folyószámla kivonat

Kérjen hitele mellé törlesztési biztosítást!

Szeretné csökkenteni kockázatát? Kössön hitele mellé törlesztési biztosítást, amely pénzügyi védelmet nyújt keresőképtelenség, munkanélküliség, egészségkárosodás, vagy haláleset bekövetkezése esetén. A biztosítás részletes feltételeit ide kattintva tekintheti meg ->

Cégünk az egész ország területén dolgozik és vállal lakossági, valamint vállalkozói hiteleket egyaránt.

Kapcsolódó ügyvédi irodánknak köszönhetően, teljes körű cégszolgáltatást nyújtunk, legyen szó cégalapításról, könyvelésről, esetleg adó- és jogi tanácsadásról.

Akciónk keretén belül, cégünknél alapított vállalkozás esetén átvállaljuk az ügyvédi díjat, amennyiben könyvelésével bennünket bíz meg. 

További kérdésével kapcsolatosan keresse bizalommal ügyfélszolgálatunkat, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére vagy töltse ki adatlapunkat!

 

06 (70) 607-9403

 INFO@BROKERCASH.HU

Kérem
Visszahívást kérek