Kezdő és egyaránt meglévő vállalkozásoknak ajánljuk, akik ingatlanfedezet bevonása mellett szeretnének kedvező kamatozású vállalkozói kölcsönt igényelni. A termék fő jellemzője, hogy hitelcél igazolás nélkül igényelhető és szabadon felhasználható a vállalkozás számára.

Termék jellemzői

 • kezdő vállalkozás is igényelheti
 • szabadon felhasználható
 • üzleti tervet nem igényel
 • a hitel költségeit elszámolhatja a vállakozásban
 • hitelkiváltásra is fordítható

MEKKORA ÖSSZEG VEHETŐ FEL?


A hitel összege: 1.000.000 - 50.000.000 Ft
Futamidő: 6 hónap - 15 év
Türelmi idő: maxumum 1 év
Fedezet: Magyarországon lévő forgalomképes ingatlan lehet

Hitelfelvevők köre
 

Azok a belföldi gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, akik a hitelkérelem befogadásának időpontjában minden szempontból megfelelnek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény előírásainak, továbbá, amelyek megfelelő per-, teher- és igénymentes ingatlannal rendelkeznek, vagy ilyen ingatlant ajánlanak fel biztosítékul, vagy ilyen ingatlant kívánnak vásárolni és fedezetül ezt kívánják felajánlani (kivéve társasházak, lakásszövetkezetek, alapítványok és gazdasági társaságnak nem minősülő non-profit szervezetek).

Javasoljuk az alábbiak számára:

 • kezdő vállalkozások, mivel nem jelent akadályt, ha az Ön vállalkozásának még nincs egy lezárt üzleti éve;
 • olyan vállalkozások, akik még nem rendelkeznek ingatlanvagyonnal, csak most vásárolnak;
 • hitelkiváltás céljára azok a vállalkozások, amelyek már rendelkeznek kölcsönnel. Így a drágább, kedvezőtlen hitel megszüntethető egy alacsonyabb havi terhet jelentő, kedvező, egyszerű megoldással.

Hitelezésből kizártak köre

 • amely ellen csőd- felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
 • amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű müködéséhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
 • amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként bűntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság bűntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;
 • a vállalkozás tulajdonosa nem szerepelhet a KHR listán (BAR).

A hitel célja

Hiteligazolás nélkül igényelhető, szabadon felhasználható kölcsön.

Milyen dokumentumok szükségesek az igényléshez?

Új vállalkozás esetén:

 • személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya aláírással hitelesített másolata a vállalkozás vezetői, valamint a fedezeti ingatlan tulajdonosai részéről;
 • vállalkozói igazolvány vagy társasági szerződés;
 • cégbírósági végzés;
 • aláírási címpéldány;
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat (csak szerződéskötésre);
 • APEH nemleges igazolás;
 • VPOP igazolás, vagy nyilatkozat, hogy nem tartozik a vállalkozás a jövedéki tv. hatálya alá.
 • helyi önkormányzati igazolás, hogy a vállalkozásnak nincs lejárt tartozása.

Meglévő vállalkozás esetén:

 • személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya aláírással hitelesített másolata a vállalkozás vezetői, valamint a fedezeti ingatlan tulajdonosai részéről;
 • vállalkozói igazolvány vagy társasági szerződés;
 • cégbírósági végzés;
 • aláírási címpéldány;
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat (csak szerződéskötésre);
 • APEH nemleges igazolás;
 • VPOP igazolás, vagy nyilatkozat, hogy nem tartozik a vállalkozás a jövedéki tv. hatálya alá;
 • helyi önkormányzati igazolás, hogy a vállalkozásnak nincs lejárt tartozása;
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap;
 • vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok (két lezárt teljes év pénzügyi kimutatása);
 • a engedélyköteles, illetve a bejelentés-köteles tevékenységek esetében az érvényes engedélyek és a bejelentést támasztó igazolások bemutatása, másolata.

HitelkiváltásHOZ szükséges dokumentumok

 • bankinformáció a korábbi hitelt nyújtó banktól, melynek tartalma: hitelszerződés száma, kelte, összege;
 • lejáratam jelenleg fennálló tőke és kamattartozás, hitelkiváltás (folyósítás) napján esedékes tőke- és kamattörlesztés összege;
 • a korábbi hitelt nyújtó bank technikai számlaszáma;
 • a korábbi hitelt nyújtó bank nyilatkozata, hogy amennyiben a hitel kiegyenlítésre kerül, a jelzálogtörlésre vonatkozó kérelmet kiadja és lemond a ranghely fenntartási jogáról.

 Cégünk az egész ország területén vállal lakossági, valamint vállalkozói hiteleket egyaránt.

 
Kapcsolodó ügyvédi irodánknak köszönhetően, teljes körű cégszolgáltatást nyújtunk, legyen szó cégalapításról, könyvelésről, esetleg adó- és jogitanácsadásról.
 
Akciónk keretén belül, cégünknél alapított vállalkozás esetén átvállaljuk az ügyvédi díjat, amennyiben könyvelésével bennünket bíz meg. 
 
További kérdésével kapcsolatosan keresse bizalommal ügyfélszolgálatunkat, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.
 

06 (70) 607-9403

 info@brokercash.hu

Kérem
Visszahívást kérek